Да ти ја раскажам мојата приказна Протек на европски книжевни дела за млади

Дознајте повеќе

Да ти ја раскажам мојата приказна Протек на европски книжевни дела за млади

Дознајте повеќе

Да ти ја раскажам мојата приказна Протек на европски книжевни дела за млади

Дознајте повеќе

Да ти ја раскажам мојата приказна Протек на европски книжевни дела за млади

Дознајте повеќе

Дознајте повеќе

Да ти ја раскажам мојата приказна Протек на европски книжевни дела за млади

Дознајте повеќе

Да ти ја раскажам мојата приказна Протек на европски книжевни дела за млади

Дознајте повеќе

Да ти ја раскажам мојата приказна Протек на европски книжевни дела за млади

Дознајте повеќе

Дознајте повеќе

Дознајте повеќе

Магла

Магла

– Марта Палацези


„Како што ми се чини, Клеј, колку помали се можностите за успех во подвигот толку поголема е вредноста на човекот што се одлучува да го изврши.“

Извадок од „Магла“ на Марта Палацези
Превод од италијански јазик – Ирина Талевска
Дознајте повеќе

За оние по нас. План за поттикнување читачки навики кај младите

Пишувачите на писма

Пишувачите на писма

– Беатрис Осес


Девојчето почна да трепери. И, ја отвори кутијата. Внатре, на нејзино изненадување, најде перо, мастилница, поштенски марки, рачно изработена хартија, коверти и восок за запечатување. Освен тоа, имаше и порака: Ти си најтврдоглавата личност што сум ја запознал.

Извадок од „Пишувачите на писма“ на Беатис Осес
Превод од шпански јазик – Сања Михајловиќ Костадиновска 
Дознајте повеќе

За оние по нас. План за поттикнување читачки навики кај младите

Мрежа

Мрежа

– Сара Алегрини


Иако имаше поминато многу време, Даниел сè уште ја чувствуваше лутината и тогашната горчина, зашто беше свесен, а беше свесен и на шест години, дека она што му го имаа направено другарите не беше праведно и дека уште понеправедно беше тоа што учителката не го одбрани. Беше убеден дека таа немаше речено ништо зашто, од нејзин аспект, костумот направен од татко му не вредеше ништо, зашто беше само парче картон обвиткан со станиол: не чинеше пари, не беше купен во продавница.

Извадок од „Мрежа“ на Сара Алегрини
Превод од италијански јазик – Ирина Талевска
Дознајте повеќе

За оние по нас. План за поттикнување читачки навики кај младите

Кој сакаш да бидеш?

Кој сакаш да бидеш?

– Карло Фрабети


Целава работа беше чудна. А, чудните работи ја привлекуваа Ева како што магнетот ги привлекува клинците.

Извадок од „Кој сакаш да бидеш?“ на Карло Фрабети
Превод од шпански јазик – Сања Михајловиќ Костадиновска
Дознајте повеќе

За оние по нас. План за поттикнување читачки навики кај младите

Писма до некого и до никој друг

Писма до некого и до никој друг

– Тон Телехен


Надвор имаше бура, куќата на верверицата крцкаше и паѓаше сè погуст снег. Светот стануваше сè побел и побел. 
Но, верверицата и писмото не го забележуваа тоа. Спиеја и сонуваа зборови и слатко мастило.

Извадок од „Писма до некого и до никој друг“ на Тон Телехен
Превод од холандски јазик – Грет Јанс Серафимовска
Дознајте повеќе

За оние по нас. План за поттикнување читачки навики кај младите

 

 

 

Ѕверче од бои - Ана Лјенас

Бојата на емоциите.

Дознајте повеќе

За оние што сакаат
да создаваат приказни низ игра.

Дознајте повеќе